OEM (Order Exclusively Manufacturer)

Home
Services
บริการของเรา

บริการผลิตน้ำดื่มครบวงจร

กระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองและได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์มากมาย

คัดสรรแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ

ทองผาภูมิ แหล่งน้ําใต้ดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมีแร่ธาตุต่าง ๆ

การผลิตได้มาตรฐาน

เราคํานึงถึงคุณภาและมาตรฐานในททุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

น้ำดื่มที่ผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ออกแบบขวดและฉลาก

ชวดบรรจุได้มาตรฐาน สะอาก ดีไซน์ทันสมัย ฉลากครบถ้วน ส่งเสริมภาพลักษณ์

ขอใบอนุญาต อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit

จัดส่งน้ำแร่ถึงมือลูกค้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit